జగన్ ట్వీట్ వెనుక ఇంత లాజిక్ ఉందా.. !!

Jagantweet_newsmart9

సామాన్యుల ఆలోచన శక్తికి.. ఆలోచన విధానానికి కొన్ని వందల రెట్లు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు రాజకీయ పార్టీల అధినేతలు. అందుకే రాజకీయ పార్టీలు పెట్టగలుగుతున్నారు.. సీఎంలు అవుతున్నారు. ఇప్పుడు …

Read more