ప్రభుత్వ పథకాలే ఏపీలో ఆర్థిక పరిస్థితికి కారణమా..

ఏపీలో ఆర్థిక పరిస్థితి -ap-budget

ఏపీలో ఆర్థిక పరిస్థితి దెబ్బతిందన్న విషయం కేవలం ప్రతిపక్ష మీడియా ప్రచారమే అని భావించడం ఇక సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే రెండు రోజుల క్రితం ప్రభుత్వ సలహాదారు …

Read more