వాట్సాప్ కు పోటీగా భారత ప్రభుత్వ రూపకల్పనలో ఒక కొత్త ఆప్ ..! Sandes Portal

sandeshapp_newsmart9

Sandes Portal | గూగుల్, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్, ట్విట్టర్ మరియు వాట్సాప్… ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మనం నిత్యం వాడే ఈ సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలలో 99 …

Read more