ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్… తెలంగాణా ఆర్.టి.సీ. ప్రత్యేక ఆఫర్..!

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్

దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి 75 ఏళ్లు పూర్తవుతున్న సమయంలో దేశమంతటా ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఇప్పుడు తెలంగాణా ఆర్.టి.సీ. కూడా …

Read more