చర్చనీయాంశంగా మారిన 60వేలు!

TRS majarity-newsmart9

ఏమిటీ 60వేలు. వీటి గురించి ప్రస్తావించాల్సిన అవసరం ఏముంది. అసలు ఇవి ఏమిటి..? అనుకుంటున్నారు కదా ఈ హెడ్డింగ్‌ను చూసి. అవును, ఆ 60వేలకు ఓ ప్రత్యేకత …

Read more