నూతన రెవిన్యూ బిల్లుకు తెలంగాణ శాసనసభ ఆమోదం..

Pocharam

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టిన నూతన రెవిన్యూ బిల్లు శాసన సభలో ఆమోదం పొందింది. బిల్లు ప్రవేశ పెట్టిన సందర్భంలో సభలో బిల్లుపై చర్చ మొదలైంది. చర్చలో …

Read more