బీజేపీలో క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘన ..

Tripura elections

బీజేపీ చాలా క్రమశిక్షణ పార్టీ. వాస్తవానికి భారతదేశంలో క్రమశిక్షణ కలిగిన పార్టీల్లో వామపక్షాల తర్వాత బీజేపీనే చెప్పుకుంటారు. కానీ, ఇటీవల కాలంలో బీజేపీలో కూడా క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘన …

Read more