తిరుమలలో డిక్లరేషన్ వివాదం.. యెల్లో మీడియా సృష్టే ..

YV Subbareddy

డిక్లరేషన్ వివాదం మరోసారి తెరమీదకి వచ్చింది. తిరుమలలో అన్య మతస్తులు డిక్లరేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని తాను అనని మాటలను అన్నట్లుగా కొన్ని మీడియా ఛానళ్లు, పత్రికలు …

Read more