అన్ లాక్ 5.0 .. ఎంతవరకు అనుకూలిస్తాయి..

Unlock5.0

కేంద్ర హోంశాఖ 5.0 అన్ లాక్ మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. ఆగస్టులో ప్రకటించిన గైడ్లైన్స్ పరిమితి నేటితో ముగియడంతో కేంద్ర హోంశాఖ మళ్ళీ కొత్తగా మార్గదర్శకాలను జారీ …

Read more