విచారణకు సిద్ధంగా వున్న మరో కొత్త స్కామ్..

Long education

అమరావతి భూ పందేరం చూసాం, ఫైబర్ గ్రిడ్ లీలలు కూడా చూస్తున్నాం, ఈఎస్ఐ కుంభకోణం అందరికీ తెలిసిందే. పోలవరం టెండర్లు.. నిధుల గోల్మాల్ అనేది బహిరంగ రహస్యం. …

Read more