జగన్ దూకుడును అంచనా వేయలేకపోతున్న ప్రతిపక్షం..

Ysjagan-Spandana-newsmart9

ఒక పనిని అనుకుంటే ఆ పనిని పూర్తి చేయటంలో జగన్ ని మించిన వారు లేరు అనే విషయం ఇప్పటికే తన పనితీరుతో స్పష్టంగా ప్రపంచం మొత్తానికి …

Read more