సోనూసూద్ తో పోటీ పడనున్న చంద్రబాబు.. !

CBN starts work with sonusud

చంద్రబాబు రాజకీయ ఎత్తుగడలు చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. చంద్రబాబు ప్రజలకు నేరుగా దగ్గరవడం కంటే పరోక్ష పద్ధతిలో ప్రజలను తన వైపు తిప్పుకునేలా ఎత్తుగడలు వేస్తూ ఉంటారు. …

Read more