స్మోకింగ్ చేస్తున్న పీత .. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ ..

Peeta

స్మోకింగ్ చేస్తున్న పీత : ధూమపానం, మధ్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం. అందుకే ప్రభుత్వాలు వాకిటి సంభందించిన సన్నివేశాలను సినిమాలలో. .సీరియల్స్ లో కూడా నిషేధించింది. సాధారణంగా మనుషులు …

Read more