సమస్యల పరిష్కారానికి ఇద్దరు సీఎంలు సుముఖత..

Apex council meeting

నదీ జల వివాదాలపై నిర్వహించిన అపెక్స్ కౌన్సిల్ భేటీలో ఇద్దరు సీఎం లు తమ తమ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం గట్టిగానే వాదించారు. సమావేశం మొత్తం మీద …

Read more