మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త ముందు వెనక చూసుకోవాలి మరి..

Sabbam Chandrababu

అనవసరంగా సంబంధం లేని విషయాల్లో తలదూర్చినందుకు చంద్రబాబు నాయుడుకు బాగానే అయింది. జగన్ మోహన్ రెడ్డి పై నోరు పారేసుకోవడానికి ఏ చిన్న అవకాశం వస్తుందా అని …

Read more