కారును డామేజ్ చేస్తున్న రోడ్డురోలర్ .. !

TRS-Car_newsmart9

అధికార పార్టీ టీఆర్‌ఎస్‌కు గుర్తుల భయం పట్టుకుంది. ఆ పార్టీ ఎన్నికల గుర్తు కారు. అదే ఇప్పుడు ఆ పార్టీకి అనేక సమస్యలను తెచ్చి పెడుతోంది. అనేక …

Read more