హైదరాబాద్‌లోని రైస్ ఎటిఎం, (Rice ATM) 12,000 మందికి ఉచిత సాయం.

Rice ATM e1601133272417

హైదరాబాద్‌లో MBA గ్రాడ్యుయేట్ ‘రైస్ ఎటిఎం’ అనే ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. దీనిలో అతను అవసరమైన వారికి ఆహార ధాన్యాన్ని ఉచితంగా సరఫరా చేస్తాడు. రాము దోసపాటి …

Read more