వారిపై కోపం.. వీరికి శాపం!

VRA

తెలంగాణ రాష్ట్ర పాలకుల పరిస్థితి చూస్తే ఎలా ఉందంటే, కోపం ఒకరిపై – ప్రతాపం మరొకరిపై అన్నట్టు వుంది. ఉద్యోగుల అవినీతిపై ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు దీనికి …

Read more

నూతన రెవిన్యూ బిల్లుకు తెలంగాణ శాసనసభ ఆమోదం..

Pocharam

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టిన నూతన రెవిన్యూ బిల్లు శాసన సభలో ఆమోదం పొందింది. బిల్లు ప్రవేశ పెట్టిన సందర్భంలో సభలో బిల్లుపై చర్చ మొదలైంది. చర్చలో …

Read more