సురేష్ రైనా మంచి క్రీడాకారుడు కావచ్చు .. కానీ ఇలానా వ్యవహరించేది..!

cricket casteism సురేష్ రైనా

క్రీడారంగంలో కులవివక్ష బయటపెట్టిన సురేష్ రైనా మద్దతుగా నిలిచినా రవీంద్ర జడేజా మన దేశంలో క్రీడా రంగానికి రంగు, రుచి , కులము , మతము వంటివి …

Read more