ఏపీ ప్రభుత్వ సలహాదారు పదవికి రాజీనామా .. అక్కడ సలహాలు స్వీకరించబడవు..

KRamachandra-Murthi

ఏపీ ప్రభుత్వ సలహాదారు రామచంద్రమూర్తి తన పదవికి రాజీనామా చేసారు. రామచంద్రమూర్తి రాజీనామా చేయగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో సలహాదారులు, వారి వేతనాల అంశం మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. …

Read more