వాహనదారులపై మరో బాంబు.. ఆ సిర్టిఫికెట్ తప్పనిసరి.. !!

puc-certificate_newsmart9

మనం ఆరోగ్యంగా బతకడానికి కావలసిన స్వచ్ఛమైన వాతావరణంలో కాలకూట విషం నింపుకుంటున్నాం. ఫ్యాక్టరీల నుండి వచ్చే వ్యర్థాలు ఒక ఎత్తయితే మనం వాడే వాహనాల నుండి వచ్చే …

Read more