ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 20 ఏళ్ళ ప్రస్థానం..

Narendra Modi 1

ప్రధాని మోదీ ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్. ఆయన ట్రెండ్ ను ఫాలో కారు.. ట్రెండ్ సెట్ చేస్తారు. ఆయనది బలమైన రాజకీయ కుటుంబం కాదు. రాజకీయాల్లోకి రాకముందు …

Read more