ప్రస్తుతానికి కాస్త ఊరటే ..

Online-class-proposals

తెలంగాణలోని ఉపాధ్యాయులకు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం కాస్త ఊరట కలిగించేలా ఉంది. కరోనా ఉదృతంగా ఉన్న కాలంలో ఉపాధ్యాయులందరూ పాఠశాలలకు హాజరు కావాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. సరైన …

Read more