ఏటీఎంలలో నో క్యాష్ బోర్డులు పెడుతున్నారా.. అయితే ఇది చదవండి !

ఏటీఎంలలో నో క్యాష్ బోర్డులు

ఏటీఎంలలో నో క్యాష్ బోర్డులు కనిపించడం ఇటీవల ఎక్కువైపోయింది. దీంతో వినియోగదారులు ఇబ్బంది చాలా పడుతున్నారు. ఇటీవల ఇలాంటి ఫిర్యాదులు అధికం కావడంతో ఆర్బీఐ స్పందించింది. ఏటీఎం …

Read more