కేంద్ర మంత్రి శ్రీపాద్ నాయక్ కి కరోనా ..

sripad-nayak-mp

భారత్ లో కరోనా రోజురోజుకూ విజృంభిస్తోంది. సాధారణ ప్రజలకే కాదు, ఎంతో జాగ్రత్తగా వుండే వీఐపీ లను కూడా వదిలి పెట్టడం లేదు. సినీ ,క్రీడా ప్రముఖులతో …

Read more