మంకీపాక్స్ రూపంలో మరో ముప్పు పొంచి వుందా.. ?

monkeypox cases in UK

కరోనా మూడో వేవ్ ను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అని వార్తలు వినిపిస్తున్న నేపథ్యంలో మనకు మరో ముప్పు పొంచి వుందా.. ? అంటే అవుననే అంటున్నారు …

Read more