తగ్గుతున్న బంగారం,వెండి ధరలు..

Gold Price Down

గత కొంత కాలంనుండి బంగారం,వెండి ధరలు రోజురోజుకి పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. అయితే ఆ స్పీడ్ కి దానికి కాస్త బ్రేక్ పడినట్టు తెలుస్తుంది. ఒక్కసారిగా బంగారం,వెండి ధరలు …

Read more