ఆఫ్ఘన్ లో పరిస్థితికి జో బైడెన్ వైఫల్యమే కారణమన్న డోనాల్డ్ ట్రంప్

జో బైడెన్ వైఫల్యమే కారణమన్న డోనాల్డ్ ట్రంప్

ఆఫ్ఘన్ లో పరిస్థితికి జో బైడెన్ వైఫల్యమే కారణమన్న డోనాల్డ్ ట్రంప్: ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో తాలిబాన్ల అరాచకం మళ్లీ మొదలైపోయింది. ఆఫ్ఘనిస్థాన్ అధ్యక్ష భవనంతో సహా అన్ని …

Read more