ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ కి ఢిల్లీ హై కోర్ట్ షాక్..

ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్

ముఖ్యమంత్రి స్థాయి వ్యక్తి విలేకరుల సమావేశంలోగానీ లేదా మరో బహిరంగ వేదికపై నుండి ఇచ్చే హామీల అమలు నెరవేరకపోతే ప్రజలు వాటిని న్యాయస్థానాల ద్వారా సాధించవచ్చని ఢిల్లీ …

Read more