దొంగ పత్రికలున్నాయి .. జాగ్రత. !

Indian flag1

లెఫ్ట్ లిబరల్ జర్నలిస్టులు , లెఫ్టు అనుకూల పత్రికలు డబ్బు కోసం ఏమైనా చేస్తాయా.. ఎంతకైనా దిగజారుతాయా.. భారత శత్రువులతో సైతం చేతులు కలుపుతాయా.. భారత్ పై …

Read more