జమిలి ఎన్నికలు రానున్నాయా..

Jamili elections

చంద్రబాబు జమిలి జపం బలంగా వినిపిస్తున్నారు. జమిలి ఎన్నికలు ముంచుకొస్తున్నాయి.. 2024లో జరగాల్సిన సాధారణ ఎన్నికలు రెండేళ్ల ముందుగా 2022 లోనే జరుగుతాయి తమ్ముల్లారా.. సిద్ధంకండి అంటూ …

Read more