ఇది మీ ప్రభుత్వమని మరిచిపోయారా …!

K Keshavarao

పాలకవర్గాలపై ప్రతిపక్షాలు విమర్శలకు దిగడం సాధారణమే. ఒకవేళ అధికార పక్ష సభ్యుడే తమ వైఫల్యాలను బయట పెడితే, అది కూడా ఓ చట్టసభలో చెబితే.. అతడు పార్టీకి …

Read more