వ్యూహాత్మక రహదారుల ప్రారంభంతో ప్రత్యర్థులకు చెక్ పెట్టనున్న భారత్.. !

Ladakh_Highway

సరిహద్దు ప్రాంతాల విషయంలో భారత ప్రభుత్వం ఎంతో వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తూ ముందుకు వెళుతోంది. సరిహద్దు దేశాలు తోక జాడిస్తున్న సమయంలో సైన్యాన్ని వీలైనంత త్వరగా తీసుకొని వెళ్ళడానికి …

Read more