భారత్ లో బైక్‌ అమ్మకాలు వుండవు ..Harley Davidson‌

Harley Davidson1

అమెరికన్‌ కంపెనీ అయిన హార్లే డేవిడ్సన్‌ ప్రీమియం బైక్‌ల విభాగంలో మంచి వాటాను సొంతం చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో భారత్‌లోకి అడుగు పెట్టింది ఈ సంస్థ. కానీ దీని …

Read more