అపెక్స్ కౌన్సిల్ లో వాదనలకు సిద్ధమైన తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు..

Ysjagan KCR

ఈనెల 6న జరిగే అపెక్స్ కౌన్సిల్ లో నీటి వివాదాలపై తమ వాదనను గట్టిగా వినిపించేందుకు రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు సిద్ధమవుతున్నారు. కేంద్ర జలశక్తి శాఖా మంత్రి …

Read more