ప్రాణాలు తీసిన Pubg game..

Pubg e1599987037106

pubg game మరో ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. ఒక బాలుడు అదే పనిగా pubg గేమ్ ఆడుతూ దానికి బానిస అయ్యాడు. అలా ఆడకూడదని తన తల్లి మందలించిందని …

Read more