14.29 శాతం ఫిట్‌మెంట్‌ పై సీఎం జగన్‌కు సీఎస్ కమిటీ నివేదిక

14.29 శాతం ఫిట్‌మెంట్‌

ఏపీ ఉద్యోగులకు 14.29 శాతం ఫిట్‌మెంట్‌ ఇవ్వాలని పదకొండవ వేతన సవరణ కమిషన్ సిఫార్సుల పై అధ్యయనం చేసిన ఏపీ సీఎస్ నేతృత్వంలోని కమిటీ ప్రభుత్వానికి రికమండ్ …

Read more