డ్రోన్ ద్వారా డెలివరీ ప్రారంభించిన వాల్‌మార్ట్..!

Drone Delivery

యు.ఎస్. రిటైలర్ తన డెలివరీ వ్యాపారాన్ని పెంచుకోవాలని చూస్తున్నందున, ఎండ్-టు-ఎండ్ డెలివరీ సంస్థ ఫ్లైట్రెక్స్‌తో పాటు, ఆటోమేటెడ్ డ్రోన్‌ల ద్వారా కిరాణా మరియు గృహ ఉత్పత్తులను పంపిణీ …

Read more