అప్పుల్లో పోటీ.. ప్రజలపై పెనుభారం .. !

appulu_newsmart9

తెలుగు రాష్ట్రాలు అభివృద్ధిలో కంటే అప్పుల్లో పోటీ పడుతున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది. అంచనాలకు మించి అప్పులు చేస్తూ అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రజలపై పెనుభారం …

Read more