మా వాక్సిన్ కి అంత సీన్ లేదు.. ! Gao Fu

Sinovac_newsmart9

Gao Fu : మార్కెట్లో ఏ వస్తువైనా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తూ తక్కువ రేటుకే లభిస్తే అది ఖచ్చితంగా చైనాదే అయి ఉంటుంది అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. …

Read more