అమెరికాతో పోటీ పడుతున్న భారత్ ..?

Corona Cases

భారత్ అమెరికాతో పోటీ పడటం అంటే ఏ టెక్నాలజీలోనో , అభివృద్దిలోనో కాదండి మనం మాట్లాడుకునేది. కరోనా కేసుల గురించి. అదేనండి ఇప్పటివరకు కరోనా కేసుల్లో ప్రపంచంలోనే …

Read more