కరకట్ట ఇంటిని వదలనంటున్న చంద్రబాబు..

Chandrababu house

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు కరకట్ట ఇంటిని ఖాళీ చేయారా.. ఎన్నాళ్ళు ఇలా ఉంటారు. అధికార పార్టీతో మాటలు పడుతూ ఉంటారు. ఇటీవల వచ్చిన వరదలకు మళ్లీ …

Read more