కేంద్ర ఏజెన్సీలు అన్నీ చూస్తున్నాయి..తస్మాత్ జాగ్రత్త..!!

Social media share

భారతదేశంలో చైనా ప్రచారాన్ని వ్యాపింప చేస్తున్న సుమారు 2,500 సోషల్ మీడియా ఖాతాలపై కేంద్ర సంస్థలు నిఘా పెడుతున్నాయని భద్రతా సంస్థల వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ ప్రచారం …

Read more