వీడియో కాలింగ్ ఆప్షన్ .. టెలిగ్రామ్ లో ..

Telegram calling

చాలా మంది వీడియో కాలింగ్ కోసం వాట్సాప్ మరియు ఇతర యాప్స్ వాడుతూ వుంటారు. కానీ ఇకనుండి టెలిగ్రామ్ యాప్ తో కూడా వీడియో కాలింగ్ చేసుకోవచ్చు. …

Read more