నగరానికి మరో మణిహారం ..

Durgam cheruvu

హైదరాబాద్ నగరానికి మరో అత్యాధునిక నిర్మాణమైన దుర్గం చెరువుపై నిర్మించిన కేబుల్ బ్రిడ్జి భాగ్యనగర ఖ్యాతిని మరింత ప్రకాశింపజేసేలా ఉంది. బ్రిడ్జి అందాలు నగరానికే ప్రత్యేక శోభను …

Read more