భారత్ కు అందిన నల్ల కుబేరుల జాబితా.. మోదీ ఏంచేయబోతున్నారు..

Swisbank

నల్లధనానికి వ్యతిరేకంగా భారత్ మరో కీలక మైలురాయి దాటింది. విదేశాలలో మూలుగుతున్న కోట్ల రూపాయల నల్లధనాన్ని భారత్ కు రప్పించేందుకు కేంద్రం చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. …

Read more