కాంగ్రెస్ పార్టీనా .. మజాకా..!!

Congres leader Azad

రాజకీయాలంటేనే చిత్రవిచిత్రంగా ఉంటాయి. ఎవరికి ఎప్పుడు ఎలా కలిసి వస్తాయో చెప్పలేము. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో సీనియర్ లీడర్ ఆజాద్‌కు అలాంటి పరిస్థితే ఎదురైంది. కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ …

Read more