రక్షణ రంగంలో మరో ముందడుగు..

Multy mode hand graned

ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ లో భాగంగా మరో కీలక అడుగు పడింది. దీనికి భారత రక్షణరంగమే వేదికగా నిలిచింది. 10 లక్షల మల్టీ మోడ్ హ్యాండ్ గ్రనేడ్ …

Read more