ఏపీ అవతరణ దినోత్సవంలో పాల్గొన్న జగన్ మోహన్ రెడ్డి

AP formation day_Newsmart9

2014లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చంద్రబాబు వైపు మొగ్గు చూపడానికి ప్రధాన కారణం రాష్ట్ర విభజన. నిర్ఘాంతపోయిన రాష్ట్రానికి చంద్రబాబు తన అనుభవంతో ఒక దారి చూపుతారు అని …

Read more