ఇప్పుడు గుర్తుకు వచ్చానా ..!!

Aanam Jagan e1601521416420

ఒకప్పుడు ఆయనతో పెద్దగా అవసరం లేదని భావించారు. పదవులకు దూరం పెట్టారు. రాజకీయాల్లో ఎంతో అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి కావడంతో పాటు మంత్రిగా పనిచేసిన సీనియర్‌. అయినా …

Read more